Forex Ticaretinde EMA Nedir?

Forex Ticaretinde EMA Nedir?

Forex ticaretinde ema en son verilere daha fazla ağırlık verilmesi dışında, basit bir hareketli ortalamaya benzeyen bir hareketli ortalama türüdür. Üstel hareketli ortalama, üstel olarak ağırlıklandırılmış hareketli ortalama olarak da adlandırılır. 

Üstel hareketli ortalama, en son verilere belirli bir ağırlık verilerek ve zaman içinde daha geriye giden verilere daha düşük bir ağırlık verilerek hesaplanır. Kullanılan ağırlıklandırma zamanın üstel bir fonksiyonudur. 

Üstel hareketli ortalama için kullanılan en yaygın zaman aralıkları 10, 21, 55 ve 200 gündür. 

Üstel hareketli ortalama kullanmanın en büyük avantajlarından biri, piyasadaki son değişikliklere basit bir hareketli ortalamadan daha duyarlı olmasıdır. 

Basit hareketli ortalama, belirli sayıda geçmiş veri noktasının ortalaması alınarak hesaplanır. 

Örneğin, 10 günlük basit hareketli ortalama, son 10 günün kapanış fiyatlarının ortalaması alınarak hesaplanır. 

10 günlük üssel hareketli ortalama, en son güne %18,18, en son ikinci güne %16,36 ve bu şekilde devam eden bir ağırlık verilerek hesaplanır. 

Gördüğünüz gibi, üstel hareketli ortalama piyasadaki son değişikliklere daha duyarlıdır. 

Gördüğünüz gibi, en son güne verilen ağırlık %18,18 iken, 10. güne verilen ağırlık sadece %0,91’dir. 

Bu nedenle üstel hareketli ortalama piyasadaki son değişikliklere daha duyarlıdır. 

Üstel hareketli ortalamayı kullanmanın dezavantajı, yanlış sinyaller vermeye daha yatkın olmasıdır. 

Bunun nedeni, en son verilere verilen ağırlığın daha yüksek olmasıdır, bu nedenle piyasadaki küçük değişiklikler üstel hareketli ortalamanın daha keskin hareket etmesine neden olabilir. 

Gördüğünüz gibi, en son güne verilen ağırlık %0,18 iken, 10. güne verilen ağırlık sadece %0,01’dir. 

Bu nedenle üstel hareketli ortalama piyasadaki son değişikliklere daha duyarlıdır. 

Gördüğünüz gibi, en son güne verilen ağırlık %10 iken, 10. güne verilen ağırlık sadece %1’dir. 

Basit hareketli ortalamanın piyasadaki son değişikliklere daha az duyarlı olmasının nedeni budur. 

Gördüğünüz gibi, en son güne verilen ağırlık %4,76 iken, 10. güne verilen ağırlık sadece %0,23’tür. 

Ayrıca basit hareketli ortalamanın piyasadaki son değişikliklere daha az duyarlı olmasının nedeni budur. 

Gördüğünüz gibi, en son güne verilen ağırlık %1,09 iken, 10. güne verilen ağırlık sadece %0,02’dir. 

Basit hareketli ortalamanın piyasadaki son değişikliklere daha az duyarlı olmasının nedeni budur. 

Gördüğünüz gibi, en son güne verilen ağırlık %0,18 iken, 10. güne verilen ağırlık sadece %0,01’dir. 

Basit hareketli ortalamanın piyasadaki son değişikliklere daha az duyarlı olmasının nedeni budur.